Skocz do głównej treści strony

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci w wieku przedszkolnym

Cel ogólny:

 • Stymulowanie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym;
 • Poszerzanie wiedzy rodziców i nauczycieli w zakresie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci;

Cele szczegółowe:

 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji;
 • Rozwijanie zdolności empatii, umiejętności przyjmowania perspektywy innych osób;
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami;
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów;
 • Wspomaganie rozwoju pozytywnych zachowań społecznych;
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości i silnej osobowości;
 • Rozwijanie słownictwa określającego różne stany emocjonalne i uczuciowe np.: zadowolenie, smutek, szczęście, złość, przykrość, odwaga, zdziwienie itp
 • Umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z innymi;
 • Kształtowanie prospołecznych postaw, eliminowanie aspołecznych zachowań;
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemami emocjonalnymi dzieci u rodziców oraz nauczycieli;
 • Dostarczanie materiałów psychoedukacyjnych dla rodziców i nauczycieli z zakresu rozwoju emocjonalnego dzieci;

Formy pracy:

 • Zajęcia grupowe dla dzieci
 • Zajęcia indywidualne z dziećmi (według potrzeb)
 • Szkolenia dla nauczycieli
 • Przygotowanie materiałów psychoedukacyjnych
 • Warsztaty i konferencje dla rodziców
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami
 • Prezentacje multimedialne

Metody pracy:

 • Bajki psychoterapeutyczne
 • Techniki relaksacyjne (program E.Snell „Uważność i spokój żabki”, bajki relaksacyjne)
 • Techniki wyobrażeniowe
 • Pogadanka, rozmowa, opowiadanie
 • Burza mózgów
 • Odgrywanie ról, drama
 • Techniki plastyczne (rysunki, plakaty)
 • Obrazki, ilustracje, historyjki obrazkowe
 • Zabawy ruchowe
 • Gry dydaktyczne
 • Gry i zabawy zespołowe: gry matematyczne, zabawy plastyczne, ruchowe
 • Filmy

 

Niezbędnym elementem inteligentnego życia jest dostrzeganie świata uczuć i panowanie nad nimi.

Charmaine Liebertz