Koncepcja pracy przedszkola

  • uświadomienie rodzicom konieczności wspólnego zarządzania przedszkolem - rodzice partnerami przedszkola
  • wspomaganie rodziny i pomoc w wychowaniu dzieci, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku
  • zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków dla ich prawidłowego rozwoju
  • organizowanie procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka w przygotowaniu go do nauki w szkole.

Przejdź do góry strony