Skocz do głównej treści strony

Koncepcja pracy przedszkola

PRZEDZKOLE TO DOM ZABAWY I NAUKI - OTWARTE NA POTRZBY DZIECI, RODZICÓW I ŚRODOWISKA

  1. Nasze przedszkole zaspokaja przede wszystkim potrzeby rozwojowe dzieci, ale również współpracuje z rodziną na rzecz dobra dziecka i poszanowania jego praw.
  2. Programy kształcenia i programy wychowawcze wzbogacone są o działania innowacyjne i wyrównywanie szans dzieci.
  3. Zajęcia prowadzone są na wysokim poziomie z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy.
  4. Wychowankowie mają w nauczycielu wsparcie. Każdy nauczyciel przygotowuje dziecko do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami.
  5. Wszyscy pracownicy przedszkola współdziałają ze sobą w przyjaznej atmosferze.
  6. Przedszkole współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania.
  7. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem.
  8. Baza lokalowa jest dopełnieniem działań wychowawczo - dydaktycznych i wpływa na ocenę przedszkola.