Zajęcia logopedyczne w naszym Przedszkolu

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

  Na początku września w naszym przedszkolu przeprowadzane są przesiewowe badanie mowy wśród  dzieci uczęszczających do placówki. Na podstawie przesiewowego badania mowy wyłonione są dzieci, które obejmujemy indywidualną opieką logopedyczną.

 

Terapią logopedyczną w naszej placówce prowadzi  mgr Patrycja Gołębiewska,

która dostępna jest dla dzieci

w każdą środę (10:00 - 11:00) i  piątek (9:00 - 10:00)

 

Czas trwania zajęć wynosi 20 minut, uzależniony jest od możliwości  i potrzeb dziecka.

 

    Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu kształcenie prawidłowej mowy poprzez korygowanie  zaburzeń mowy dziecka oraz stymulowanie jego rozwoju w taki sposób, by dziecko potrafiło prawidłowo porozumiewać się z otoczeniem.

Ćwiczenia obejmują :

·  usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),

·  kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,

·  kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (połykanie,    żucie, odgryzanie),

·  rozwijanie słuchu fonematycznego,

·  wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,

·  rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,

·  rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,

·  uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

Przejdź do góry strony